loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Trà Vinh . Kqxs T.Vinh Miền nam - 15-02-2019
15/022019
T.Hai Trà Vinh
28TV07
100N
22
200N
668
400N
5964
8694
8685
1TR
3771
3TR
23093
06555
07715
51364
77107
71452
21264
10TR
00460
26994
15TR
00890
30TR
00353
2Tỷ
198849
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Trà Vinh . Kqxs T.Vinh Miền nam - 08-02-2019
08/022019
T.Hai Trà Vinh
28TV06
100N
08
200N
416
400N
5127
0530
8913
1TR
8212
3TR
63600
40846
45194
28308
54607
92788
11642
10TR
14073
59586
15TR
17949
30TR
22255
2Tỷ
755121
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Trà Vinh . Kqxs T.Vinh Miền nam - 01-02-2019
01/022019
T.Hai Trà Vinh
28TV05
100N
78
200N
941
400N
2583
5077
1682
1TR
7098
3TR
79224
63060
46888
05564
05232
95693
93560
10TR
76538
81309
15TR
45062
30TR
66696
2Tỷ
871027
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Trà Vinh . Kqxs T.Vinh Miền nam - 25-01-2019
25/012019
T.Hai Trà Vinh
28TV04
100N
99
200N
039
400N
3843
4792
8737
1TR
4049
3TR
55620
48722
48213
73470
40033
88428
66684
10TR
85123
61446
15TR
73341
30TR
67192
2Tỷ
604015
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Trà Vinh . Kqxs T.Vinh Miền nam - 18-01-2019
18/012019
T.Hai Trà Vinh
28TV03
100N
02
200N
968
400N
6936
4260
3837
1TR
1475
3TR
61311
04839
83513
60154
13691
74264
11466
10TR
61576
48622
15TR
32421
30TR
05466
2Tỷ
320203
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php