loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Tiền Giang . Kqxs T.Giang Miền nam - 17-02-2019
17/022019
T.Hai Tiền Giang
TG-2C
100N
95
200N
631
400N
9106
3733
0714
1TR
4788
3TR
31875
66518
52253
12417
78837
00862
23657
10TR
47477
41741
15TR
12711
30TR
74681
2Tỷ
121848
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Tiền Giang . Kqxs T.Giang Miền nam - 10-02-2019
10/022019
T.Hai Tiền Giang
TG-2B
100N
44
200N
180
400N
6658
1432
0304
1TR
0633
3TR
33585
76088
02104
54296
82658
19005
98378
10TR
96799
50661
15TR
52297
30TR
40314
2Tỷ
430807
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Tiền Giang . Kqxs T.Giang Miền nam - 03-02-2019
03/022019
T.Hai Tiền Giang
TG-2A
100N
81
200N
040
400N
1081
0457
2611
1TR
4111
3TR
84893
52660
21704
41202
33610
11308
33513
10TR
57680
25916
15TR
08821
30TR
44739
2Tỷ
790804
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Tiền Giang . Kqxs T.Giang Miền nam - 27-01-2019
27/012019
T.Hai Tiền Giang
TG-1D
100N
86
200N
241
400N
3463
7210
1868
1TR
5718
3TR
39706
57351
49068
73570
83860
44356
20166
10TR
32647
23213
15TR
69265
30TR
77542
2Tỷ
323810
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Tiền Giang . Kqxs T.Giang Miền nam - 20-01-2019
20/012019
T.Hai Tiền Giang
TG-1C
100N
67
200N
834
400N
9112
5087
7750
1TR
8488
3TR
18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575
10TR
01328
92635
15TR
72465
30TR
11370
2Tỷ
325576
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php