loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế . Kqxs T.T.Huế Miền trung - 18-02-2019
18/022019
T.Hai Thừa Thiên Huế
XSTTH
100N
97
200N
023
400N
6198
5323
5866
1TR
0504
3TR
23550
37362
27181
09308
86621
50592
03337
10TR
15452
73811
15TR
02513
30TR
29404
2Tỷ
969577
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế . Kqxs T.T.Huế Miền trung - 11-02-2019
11/022019
T.Hai Thừa Thiên Huế
XSTTH
100N
25
200N
458
400N
6227
1238
2564
1TR
5005
3TR
31687
70653
62153
80397
71527
33493
97951
10TR
11287
20790
15TR
11344
30TR
52262
2Tỷ
434320
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế . Kqxs T.T.Huế Miền trung - 04-02-2019
04/022019
T.Hai Thừa Thiên Huế
XSTTH
100N
14
200N
108
400N
3232
9603
0955
1TR
3623
3TR
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
10TR
76959
49698
15TR
06657
30TR
56977
2Tỷ
502579
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế . Kqxs T.T.Huế Miền trung - 28-01-2019
28/012019
T.Hai Thừa Thiên Huế
XSTTH
100N
48
200N
742
400N
2145
6522
0057
1TR
1200
3TR
40494
37108
10530
34474
78346
56747
89182
10TR
56671
52038
15TR
84584
30TR
14997
2Tỷ
941612
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế . Kqxs T.T.Huế Miền trung - 21-01-2019
21/012019
T.Hai Thừa Thiên Huế
XSTTH
100N
21
200N
517
400N
5397
3183
2849
1TR
9641
3TR
82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479
10TR
86649
51545
15TR
09612
30TR
29697
2Tỷ
967790
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php