loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Tây Ninh . Kqxs T.Ninh Miền nam - 21-02-2019
21/022019
T.Hai Tây Ninh
2K3
100N
96
200N
897
400N
0344
4751
4671
1TR
2057
3TR
16452
94756
73523
56061
68339
85285
72798
10TR
64651
50244
15TR
59856
30TR
40091
2Tỷ
705826
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Tây Ninh . Kqxs T.Ninh Miền nam - 14-02-2019
14/022019
T.Hai Tây Ninh
2K2
100N
37
200N
658
400N
3018
8191
5012
1TR
7232
3TR
50756
01737
24724
25940
02450
93938
38215
10TR
24266
20085
15TR
83625
30TR
97656
2Tỷ
061560
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Tây Ninh . Kqxs T.Ninh Miền nam - 07-02-2019
07/022019
T.Hai Tây Ninh
2K1
100N
39
200N
232
400N
2493
8875
6653
1TR
5457
3TR
95098
17754
48513
66011
23581
44444
32051
10TR
44566
36769
15TR
46970
30TR
59484
2Tỷ
580429
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Tây Ninh . Kqxs T.Ninh Miền nam - 31-01-2019
31/012019
T.Hai Tây Ninh
1K5
100N
59
200N
952
400N
0890
3967
6144
1TR
0228
3TR
29249
98416
41278
27342
21445
66635
88349
10TR
20947
78146
15TR
19939
30TR
81088
2Tỷ
878544
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Tây Ninh . Kqxs T.Ninh Miền nam - 24-01-2019
24/012019
T.Hai Tây Ninh
1K4
100N
27
200N
921
400N
1439
4413
5575
1TR
4496
3TR
51802
23461
98551
79063
02332
81071
06668
10TR
86549
14913
15TR
04282
30TR
04831
2Tỷ
469594
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php