loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Sóc Trăng . Kqxs S.Trăng Miền nam - 20-02-2019
20/022019
T.Hai Sóc Trăng
K3T02
100N
03
200N
778
400N
3824
4045
3555
1TR
9894
3TR
42271
88820
43729
51688
42298
35612
35527
10TR
69305
23957
15TR
14352
30TR
39674
2Tỷ
045213
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng . Kqxs S.Trăng Miền nam - 13-02-2019
13/022019
T.Hai Sóc Trăng
K2T02
100N
25
200N
040
400N
5821
1778
0436
1TR
5238
3TR
76666
33450
10238
53767
37566
10181
56836
10TR
18313
41939
15TR
47579
30TR
48162
2Tỷ
575885
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng . Kqxs S.Trăng Miền nam - 06-02-2019
06/022019
T.Hai Sóc Trăng
K1T02
100N
35
200N
055
400N
1406
8353
5487
1TR
0005
3TR
84428
39578
75566
26251
51694
37019
04249
10TR
79330
45696
15TR
25394
30TR
03094
2Tỷ
784141
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng . Kqxs S.Trăng Miền nam - 30-01-2019
30/012019
T.Hai Sóc Trăng
K4T01
100N
78
200N
108
400N
1860
6561
9115
1TR
6960
3TR
88996
25547
85480
33768
52077
11215
79085
10TR
01438
16904
15TR
35031
30TR
67862
2Tỷ
438863
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Sóc Trăng . Kqxs S.Trăng Miền nam - 23-01-2019
23/012019
T.Hai Sóc Trăng
K4T01
100N
69
200N
414
400N
2729
4151
9040
1TR
5301
3TR
18308
57690
42397
87976
28514
32548
49793
10TR
53942
81449
15TR
27550
30TR
48230
2Tỷ
567066
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php