loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Quảng Trị . Kqxs Q.Trị Miền trung - 21-02-2019
21/022019
T.Hai Quảng Trị
XSQT
100N
48
200N
718
400N
7495
1142
4788
1TR
3103
3TR
93777
96123
04983
88322
99988
12207
39360
10TR
14211
05673
15TR
66324
30TR
53511
2Tỷ
607397
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Quảng Trị . Kqxs Q.Trị Miền trung - 14-02-2019
14/022019
T.Hai Quảng Trị
XSQT
100N
64
200N
747
400N
1926
2402
2221
1TR
0720
3TR
93146
49782
11346
41311
60796
09903
71334
10TR
34628
13933
15TR
53319
30TR
89873
2Tỷ
598136
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Quảng Trị . Kqxs Q.Trị Miền trung - 07-02-2019
07/022019
T.Hai Quảng Trị
XSQT
100N
34
200N
648
400N
8766
1232
4285
1TR
8833
3TR
50079
32515
23212
81212
43893
37678
62520
10TR
81137
65007
15TR
08055
30TR
76749
2Tỷ
456145
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Quảng Trị . Kqxs Q.Trị Miền trung - 31-01-2019
31/012019
T.Hai Quảng Trị
XSQT
100N
67
200N
202
400N
5891
4168
9558
1TR
4108
3TR
96638
00760
85017
04791
02835
48027
10102
10TR
71548
63345
15TR
67332
30TR
12100
2Tỷ
689165
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Quảng Trị . Kqxs Q.Trị Miền trung - 24-01-2019
24/012019
T.Hai Quảng Trị
XSQT
100N
09
200N
605
400N
2339
8685
7596
1TR
2246
3TR
16343
42142
60843
54946
46692
26036
29660
10TR
81718
25593
15TR
22732
30TR
69527
2Tỷ
347463
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php