loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Quảng Ngãi . Kqxs Q.Ngãi Miền trung - 16-02-2019
16/022019
T.Hai Quảng Ngãi
XSQNG
100N
42
200N
249
400N
0271
8959
9116
1TR
2647
3TR
89665
43562
82802
58674
33640
93441
31436
10TR
32992
57451
15TR
96283
30TR
02599
2Tỷ
149913
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi . Kqxs Q.Ngãi Miền trung - 09-02-2019
09/022019
T.Hai Quảng Ngãi
XSQNG
100N
54
200N
231
400N
9608
0070
2620
1TR
7673
3TR
84062
87031
75600
99122
33973
58344
22342
10TR
19045
87361
15TR
23898
30TR
62594
2Tỷ
667786
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi . Kqxs Q.Ngãi Miền trung - 02-02-2019
02/022019
T.Hai Quảng Ngãi
XSQNG
100N
89
200N
288
400N
2273
9650
7259
1TR
7721
3TR
52796
96372
40444
07327
13031
08738
98906
10TR
15272
34730
15TR
06004
30TR
65487
2Tỷ
207119
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi . Kqxs Q.Ngãi Miền trung - 26-01-2019
26/012019
T.Hai Quảng Ngãi
XSQNG
100N
90
200N
865
400N
2247
3165
8522
1TR
1870
3TR
50379
63897
51520
46612
59364
54389
95969
10TR
26584
45334
15TR
24457
30TR
20069
2Tỷ
330618
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi . Kqxs Q.Ngãi Miền trung - 19-01-2019
19/012019
T.Hai Quảng Ngãi
XSQNG
100N
81
200N
912
400N
2825
2243
0428
1TR
4779
3TR
04661
81655
36466
00667
96488
09566
32287
10TR
75835
46785
15TR
26911
30TR
26987
2Tỷ
990500
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php