loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Ninh Thuận . Kqxs N.Thuận Miền trung - 15-02-2019
15/022019
T.Hai Ninh Thuận
XSNT
100N
81
200N
998
400N
0678
3164
1097
1TR
2112
3TR
08438
86109
85394
78609
46394
99085
14603
10TR
55010
54751
15TR
49682
30TR
32827
2Tỷ
038849
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận . Kqxs N.Thuận Miền trung - 08-02-2019
08/022019
T.Hai Ninh Thuận
XSNT
100N
99
200N
258
400N
5095
4043
4607
1TR
9562
3TR
44920
94053
67613
47531
92747
48263
39208
10TR
78658
51958
15TR
84308
30TR
13959
2Tỷ
177214
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận . Kqxs N.Thuận Miền trung - 01-02-2019
01/022019
T.Hai Ninh Thuận
XSNT
100N
51
200N
392
400N
8401
8829
1341
1TR
9087
3TR
53860
23953
10413
32138
57630
82473
25229
10TR
69356
72328
15TR
10230
30TR
98288
2Tỷ
584351
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận . Kqxs N.Thuận Miền trung - 25-01-2019
25/012019
T.Hai Ninh Thuận
XSNT
100N
09
200N
743
400N
4762
5278
2999
1TR
4053
3TR
91498
74122
34109
06644
35382
12220
17338
10TR
87642
36784
15TR
30807
30TR
22314
2Tỷ
565997
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Ninh Thuận . Kqxs N.Thuận Miền trung - 18-01-2019
18/012019
T.Hai Ninh Thuận
XSNT
100N
47
200N
683
400N
9651
1751
3911
1TR
8715
3TR
55914
12964
77475
27698
27386
60233
80777
10TR
93594
99915
15TR
15864
30TR
45225
2Tỷ
732584
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php