loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Kon Tum . Kqxs K.Tum Miền trung - 17-02-2019
17/022019
T.Hai Kon Tum
XSKT
100N
33
200N
463
400N
2675
2845
4295
1TR
3560
3TR
38340
35542
84620
67076
15423
57291
48192
10TR
10202
10308
15TR
60077
30TR
19820
2Tỷ
570126
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Kon Tum . Kqxs K.Tum Miền trung - 10-02-2019
10/022019
T.Hai Kon Tum
XSKT
100N
92
200N
956
400N
9446
1032
7883
1TR
4914
3TR
39438
86845
32116
79339
51393
62061
40740
10TR
50532
61180
15TR
53183
30TR
66735
2Tỷ
529310
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Kon Tum . Kqxs K.Tum Miền trung - 03-02-2019
03/022019
T.Hai Kon Tum
XSKT
100N
89
200N
216
400N
5116
9218
6961
1TR
8731
3TR
28156
06250
32041
89563
27354
47478
18296
10TR
27178
14251
15TR
45589
30TR
59481
2Tỷ
166952
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Kon Tum . Kqxs K.Tum Miền trung - 27-01-2019
27/012019
T.Hai Kon Tum
XSKT
100N
07
200N
695
400N
3166
9507
9181
1TR
8912
3TR
41333
03252
83700
73576
96505
69857
17667
10TR
67771
95718
15TR
68702
30TR
17232
2Tỷ
885995
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Kon Tum . Kqxs K.Tum Miền trung - 20-01-2019
20/012019
T.Hai Kon Tum
XSKT
100N
50
200N
244
400N
5590
0650
9631
1TR
4299
3TR
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
10TR
54998
36670
15TR
13055
30TR
18025
2Tỷ
558476
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php