loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Kiên Giang . Kqxs K.Giang Miền nam - 17-02-2019
17/022019
T.Hai Kiên Giang
2K3
100N
52
200N
905
400N
0291
3851
8775
1TR
8571
3TR
92442
36946
18176
77536
82671
13672
14299
10TR
60907
35581
15TR
17507
30TR
41890
2Tỷ
071568
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Kiên Giang . Kqxs K.Giang Miền nam - 10-02-2019
10/022019
T.Hai Kiên Giang
2K2
100N
63
200N
106
400N
9506
9529
8280
1TR
7516
3TR
00338
57515
04737
78697
73269
92105
25357
10TR
05915
06471
15TR
97170
30TR
39739
2Tỷ
432355
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Kiên Giang . Kqxs K.Giang Miền nam - 03-02-2019
03/022019
T.Hai Kiên Giang
2K1
100N
74
200N
691
400N
9551
9033
6818
1TR
2510
3TR
20726
94540
80201
17677
20029
24567
84158
10TR
86043
33234
15TR
18026
30TR
73914
2Tỷ
667902
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Kiên Giang . Kqxs K.Giang Miền nam - 27-01-2019
27/012019
T.Hai Kiên Giang
1K4
100N
70
200N
157
400N
3093
5846
5268
1TR
4177
3TR
43317
91431
36443
51516
02184
43928
02176
10TR
86717
36599
15TR
08758
30TR
07317
2Tỷ
822700
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Kiên Giang . Kqxs K.Giang Miền nam - 20-01-2019
20/012019
T.Hai Kiên Giang
1K3
100N
58
200N
477
400N
0876
7857
3922
1TR
0638
3TR
26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769
10TR
56335
55484
15TR
23992
30TR
26455
2Tỷ
922234
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php