loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Khánh Hòa . Kqxs K.Hòa Miền trung - 20-02-2019
20/022019
T.Hai Khánh Hòa
XSKH
100N
54
200N
962
400N
9890
8203
3579
1TR
2141
3TR
56809
65618
97274
43381
82173
64365
10384
10TR
99353
10952
15TR
35177
30TR
79932
2Tỷ
601653
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa . Kqxs K.Hòa Miền trung - 17-02-2019
17/022019
T.Hai Khánh Hòa
XSKH
100N
40
200N
343
400N
4643
4580
2411
1TR
3119
3TR
58478
93736
69189
71188
78648
58403
38320
10TR
88619
89468
15TR
86066
30TR
53671
2Tỷ
873209
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa . Kqxs K.Hòa Miền trung - 13-02-2019
13/022019
T.Hai Khánh Hòa
XSKH
100N
83
200N
009
400N
1423
8164
1013
1TR
2966
3TR
05329
14630
43728
49034
89412
63546
80683
10TR
19901
36606
15TR
47239
30TR
71861
2Tỷ
643371
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa . Kqxs K.Hòa Miền trung - 10-02-2019
10/022019
T.Hai Khánh Hòa
XSKH
100N
57
200N
517
400N
1726
8931
2374
1TR
8405
3TR
93887
34963
36894
11166
44670
70637
93873
10TR
90655
83766
15TR
30367
30TR
19496
2Tỷ
544374
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa . Kqxs K.Hòa Miền trung - 06-02-2019
06/022019
T.Hai Khánh Hòa
XSKH
100N
04
200N
001
400N
8074
5054
6413
1TR
3589
3TR
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
10TR
74450
30540
15TR
76391
30TR
46060
2Tỷ
162802
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php