loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Gia Lai . Kqxs G.Lai Miền trung - 15-02-2019
15/022019
T.Hai Gia Lai
XSGL
100N
43
200N
748
400N
9795
6145
1248
1TR
2976
3TR
56495
30590
23008
98503
11262
15341
39530
10TR
43449
03420
15TR
11687
30TR
48624
2Tỷ
053681
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Gia Lai . Kqxs G.Lai Miền trung - 08-02-2019
08/022019
T.Hai Gia Lai
XSGL
100N
42
200N
069
400N
5332
4661
7552
1TR
4238
3TR
14292
97319
92068
67215
85639
86372
18449
10TR
39187
53220
15TR
33468
30TR
25015
2Tỷ
063571
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Gia Lai . Kqxs G.Lai Miền trung - 01-02-2019
01/022019
T.Hai Gia Lai
XSGL
100N
62
200N
519
400N
9684
1310
5685
1TR
4927
3TR
64723
56019
34985
95440
71653
86634
55231
10TR
95661
83285
15TR
37637
30TR
30965
2Tỷ
447315
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Gia Lai . Kqxs G.Lai Miền trung - 25-01-2019
25/012019
T.Hai Gia Lai
XSGL
100N
27
200N
534
400N
1589
0372
6216
1TR
7900
3TR
65701
42319
14878
18525
77809
99689
99857
10TR
62281
29178
15TR
92245
30TR
67947
2Tỷ
752565
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Gia Lai . Kqxs G.Lai Miền trung - 18-01-2019
18/012019
T.Hai Gia Lai
XSGL
100N
78
200N
195
400N
5617
3947
4158
1TR
3186
3TR
45449
40423
83347
63455
01328
61835
25769
10TR
36038
71098
15TR
30107
30TR
31768
2Tỷ
761415
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php