loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Đồng Tháp . Kqxs Đ.Tháp Miền nam - 18-02-2019
18/022019
T.Hai Đồng Tháp
F07
100N
81
200N
130
400N
9775
2793
1048
1TR
1493
3TR
34313
37285
88542
93028
69809
20821
58174
10TR
86359
11612
15TR
96909
30TR
65434
2Tỷ
961353
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp . Kqxs Đ.Tháp Miền nam - 11-02-2019
11/022019
T.Hai Đồng Tháp
F06
100N
97
200N
363
400N
4878
3827
0572
1TR
3967
3TR
41201
64828
75019
31980
82906
66788
14116
10TR
37822
60546
15TR
72521
30TR
39979
2Tỷ
638965
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp . Kqxs Đ.Tháp Miền nam - 04-02-2019
04/022019
T.Hai Đồng Tháp
F05
100N
67
200N
998
400N
9742
6733
4039
1TR
6256
3TR
92240
29849
81775
95268
47000
71561
06434
10TR
19789
75107
15TR
02495
30TR
27071
2Tỷ
673391
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp . Kqxs Đ.Tháp Miền nam - 28-01-2019
28/012019
T.Hai Đồng Tháp
F04
100N
20
200N
989
400N
1709
6362
5333
1TR
9028
3TR
54553
43141
12833
66500
88859
98012
44475
10TR
92548
13980
15TR
24824
30TR
39808
2Tỷ
393340
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp . Kqxs Đ.Tháp Miền nam - 21-01-2019
21/012019
T.Hai Đồng Tháp
F03
100N
35
200N
058
400N
7120
8850
2285
1TR
8022
3TR
63241
01423
23471
55166
57203
23791
81580
10TR
84013
86209
15TR
94348
30TR
31579
2Tỷ
026677
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php