loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Đà Nẵng . Kqxs Đ.Nẵng Miền trung - 20-02-2019
20/022019
T.Hai Đà Nẵng
XSDNG
100N
37
200N
258
400N
6776
3813
5589
1TR
4931
3TR
36049
07115
82573
31718
69508
90262
10917
10TR
04373
83377
15TR
19104
30TR
47878
2Tỷ
180234
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng . Kqxs Đ.Nẵng Miền trung - 16-02-2019
16/022019
T.Hai Đà Nẵng
XSDNG
100N
69
200N
201
400N
6146
4793
4170
1TR
6442
3TR
10503
97321
51921
80533
63708
76417
53726
10TR
24031
27745
15TR
32388
30TR
42350
2Tỷ
808663
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng . Kqxs Đ.Nẵng Miền trung - 13-02-2019
13/022019
T.Hai Đà Nẵng
XSDNG
100N
50
200N
827
400N
7462
2265
0111
1TR
8806
3TR
01459
51218
34431
14972
90011
17886
45347
10TR
34668
09054
15TR
49326
30TR
23100
2Tỷ
009802
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng . Kqxs Đ.Nẵng Miền trung - 09-02-2019
09/022019
T.Hai Đà Nẵng
XSDNG
100N
73
200N
470
400N
0922
1717
0865
1TR
0081
3TR
43725
00406
54811
29327
33217
67832
67681
10TR
82523
20669
15TR
80884
30TR
06588
2Tỷ
875871
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Đà Nẵng . Kqxs Đ.Nẵng Miền trung - 06-02-2019
06/022019
T.Hai Đà Nẵng
XSDNG
100N
18
200N
118
400N
6765
2414
8084
1TR
3265
3TR
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
10TR
39999
93656
15TR
09185
30TR
24469
2Tỷ
828237
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php