loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Bình Định . Kqxs B.Định Miền trung - 21-02-2019
21/022019
T.Hai Bình Định
XSBDI
100N
04
200N
403
400N
7664
6033
3270
1TR
0907
3TR
38412
35217
77334
87574
21192
04894
64234
10TR
59721
83707
15TR
36492
30TR
25670
2Tỷ
968948
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Bình Định . Kqxs B.Định Miền trung - 14-02-2019
14/022019
T.Hai Bình Định
XSBDI
100N
93
200N
165
400N
5111
0999
6600
1TR
0486
3TR
35937
88809
86430
88192
26832
54799
95445
10TR
49997
93135
15TR
67013
30TR
02097
2Tỷ
476988
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Bình Định . Kqxs B.Định Miền trung - 07-02-2019
07/022019
T.Hai Bình Định
XSBDI
100N
86
200N
454
400N
1326
6225
0252
1TR
2499
3TR
74102
85012
81527
70443
58625
07743
66633
10TR
14306
14935
15TR
43608
30TR
99302
2Tỷ
724469
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Bình Định . Kqxs B.Định Miền trung - 31-01-2019
31/012019
T.Hai Bình Định
XSBDI
100N
67
200N
968
400N
1747
7843
2595
1TR
1780
3TR
26818
52576
14633
13408
13968
50493
98806
10TR
80225
84615
15TR
74353
30TR
99035
2Tỷ
384244
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Bình Định . Kqxs B.Định Miền trung - 24-01-2019
24/012019
T.Hai Bình Định
XSBDI
100N
86
200N
486
400N
4706
3246
1805
1TR
5067
3TR
89157
51140
49626
96063
29001
49281
84119
10TR
03162
24216
15TR
88133
30TR
59908
2Tỷ
507274
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php