loading
In nhiều Hướng dẩn và hổ trợ

Kết quả xổ số

Kết quả xổ số Bạc Liêu . Kqxs B.Liêu Miền nam - 19-02-2019
19/022019
T.Hai Bạc Liêu
T2K3
100N
90
200N
748
400N
7385
7391
4928
1TR
0371
3TR
77353
29307
82387
38900
75165
56063
18718
10TR
94186
65721
15TR
46555
30TR
71799
2Tỷ
603130
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu . Kqxs B.Liêu Miền nam - 12-02-2019
12/022019
T.Hai Bạc Liêu
T2K2
100N
06
200N
048
400N
7914
9666
5241
1TR
5008
3TR
17321
52236
69851
73606
15414
82087
22903
10TR
44623
06620
15TR
36675
30TR
76496
2Tỷ
526660
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu . Kqxs B.Liêu Miền nam - 05-02-2019
05/022019
T.Hai Bạc Liêu
T2K1
100N
67
200N
614
400N
8220
3590
5704
1TR
9055
3TR
70843
93194
38728
54846
87369
32656
30787
10TR
13573
39347
15TR
03228
30TR
19274
2Tỷ
377932
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu . Kqxs B.Liêu Miền nam - 29-01-2019
29/012019
T.Hai Bạc Liêu
T1K5
100N
37
200N
244
400N
2142
8096
3575
1TR
4911
3TR
41525
16980
71364
56363
36327
47373
23585
10TR
45931
83334
15TR
41253
30TR
92384
2Tỷ
362246
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kết quả xổ số Bạc Liêu . Kqxs B.Liêu Miền nam - 22-01-2019
22/012019
T.Hai Bạc Liêu
T1K4
100N
77
200N
903
400N
9126
6512
4887
1TR
3841
3TR
01171
73611
37189
28550
53234
86848
64081
10TR
10785
89842
15TR
24149
30TR
43089
2Tỷ
547765
All
2 số
3 Số
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XỔ SỐ THANH KHOA

./templates/ketqua_tpl.php